دسته ها

اشعار پیشنهادی

ﺭﺍﻩ ﻣــــﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳـــﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑــــﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

0

ﺭﺍﻩ ﻣــــﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳـــﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑــــﺮﮔﺮﺩﯾﻢ
ﻗﺼــﺪ ﻣــــﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑـﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻼ ﺳﺮﻋـــﺖ ﻃــــﻮﻓـﺎﻥ ســـرِ ﺷﺐ
همچنان ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺷﺘـﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑـــﺮﮔــﺮﺩﯾﻢ

ﮐﻔﺸﻬﺎ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺩﻟـــﻢ ﺗﻨﮓ ﻭ ﻫــــﻮﺍ غرق ِ ﻏﺒﺎﺭ
ﺟــــﺎﺩﻩ ﻧﺎﺻﺎﻑ ﻭ ﺧــﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

پیش روی من و تو پر شده از خنده ی مرگ
صف به صف ﺩﺍﺭ ﻭ ﻃﻨﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

شهر ماتم زده عمریست که غارت شده است
قـاضی محکمه ﺧـﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑـــﺮﮔــﺮﺩﯾﻢ

ﻓﺼﻞ ِ تنبک ﺯﺩﻥ ﻭ نغمـــه ی تنبور ﮔـــﺬﺷﺖ
شیون ِ چنــگ و رباب است ﺑﯿــﺎ ﺑــــﺮﮔـﺮﺩﯾﻢ

ﺍﯼ ﻋﺴﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﻕ ﮔﺸﺘﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ِﺭﯾﺎﺳﺖ
ﭼﻬــــﺮﻩ ﻫﺎ ﺯﯾــــﺮ ﻧﻘﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑـــﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

نظر دهید
لطفا کد تصویر را وارد نمایید

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری