دسته ها

اشعار پیشنهادی

گیرم کــه شکــر ﻋﺎﻣــﻞ بیمــاری ﻗﻨــﺪ ﺍﺳﺖ

0

گیرم کــه شکــر ﻋﺎﻣــﻞ بیمــاری ﻗﻨــﺪ ﺍﺳﺖ
در کنج لبت ساغری از ﺑﻮﺳﻪ به ﭼﻨـﺪ ﺍﺳﺖ!

رخســار پـــر از حسـن ﺗـــﻮ ﺍﯼ کـــولی ﺯﯾﺒـﺎ
ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺗـﺮ ﺍﺯ شاخـه ی ﮔﻠﻬـــﺎﯼ ﻫﻠــﻨﺪ ﺍﺳﺖ

ﺣﺎﺿـــﺮ ﻧﺸﻮﯼ ﻏﻨــﭽﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑـﺎﻍ ﺗــﻮ ﭼﯿﻨﻢ
گلهـــای تنت ﺳﻬـــﻢ ﺩﺭﺧﺘـــﺎﻥ ﺑﻠﻨــــﺪ ﺍﺳﺖ

ای حـــور بهشتی فقط از سیـب تـو گــویـم
از بس هـوس آلــوده و مــردانه پسنـد است

دستـــم بــه دعـــا تــا ﺗــﻨــﺖ ﺁﺳﯿـﺐ ﻧﺒﯿﻨــﺪ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺗـﻮ بگـردد تنش و ﻫﺮ ﭼﻪ گـزﻧﺪ ﺍﺳﺖ

ﺷﯿــــﺮﺍﺯﻩ ﯼ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﻣـــــﺮﺍ ﭘــﺎﺭﻩ مگرﺩﺍﻥ
عمریست ﮐﻪ ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ ﺩﻟﻢ ﭘﯿﺶﺗﻮ ﺑﻨﺪ ﺍست

ﺗﻨﻬــﺎ ﺧﻄــــﺮ ﻋﺸـﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐــــﻪ ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨـــﺪ ﻏـــــﺰﺍﻟﯽ ﺑــﻪ ﮐﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ

یک بــار ﻋﺴــﻞ در دل شــب هـــا ﻧﺸﻨﯿــﺪﯼ
ﻓـﺮﯾﺎﺩ مـن و شکـوه ی نی را ﮐـﻪ ﺑﻠﻨـﺪ ﺍﺳﺖ

نظر دهید
لطفا کد تصویر را وارد نمایید

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری