21 خرداد 1392

ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﻧﻐﻤﻪ ﻏﻮغا میکند ﺍﻧﮕﺸﺖِ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﺷﻤﺎ

دل رابه جنبش بارها باسیم تارآورده ای
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮕـﺮﺩﻡ ﻣﻌﺘـﺮﻑ ﺍﺯ ﮐـﺎﺭ ﻣﻤﺘــﺎﺯ ﺷﻤﺎ

وقتی سرودهمدلی‌ بانای نی سرمیدهی
میگرﺩﻡ ﺍﺯﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺑﺎﻧﮓ ﺁﻭﺍﺯ ﺷﻤﺎ

درکوچه های ﺩﻟﺒﺮﯼ ﻭﺍﮐﻦ ﮔﺮﻩ ﺍﺯﺭﻭﺳﺮﯼ
ﺗﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺎﺭﺍﻧـﻢ ﮐﻨﺪ ﺯﻟـﻒ ﻏــﺰل ساز ﺷﻤﺎ

از‌ نم‌ نم باغ تنت هر دم معطر می شدم
روزی که میکردم گذر ازشهر شیراز شما

آبی که گرددآسمان من هم ﮐﺒﻮﺗﺮ‌‌میشوم
ﺗﺎ ﺑﯿﮑـﺮﺍﻧﻢ ﻣﯽ ﺑَـﺮﺩ ﭼﺸﻢ ﭘُـﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﺯ ﺷﻤﺎ

از راه عشوه با دلـم بازی نکن بانو عسل
ترسم کند آتش بـه پـا ﺁﻩ ﻣــﻦ ﻭ ﻧﺎﺯ ﺷﻤﺎ