1 اردیبهشت 1397

میان کــوچــه های خاطـــراتم
توئی گلواژه ی شور و نشاطم

منِ دلــداده عمری می شناسم
تـو را از بـوی نارنــج حیاطـم