دسته ها

اشعار پیشنهادی

دم بــه دم در پی آنی که دلم را شکنی

0

دم بــه دم در پی آنی کــه دلــم را شکنی
در پی وصل تـــو ام ای گلِ دامــن چمنی

به کناری بــزن آن زلــفِ پـریشان شده را
کـه به شب های سیه بر همه پـرتو فکنی

بایـد از عمـق وجـودم بـزنم بـر دف و تار
تا مگـــر ناز بخــندی کــه بخــوانم دهنی

نشود ثانیــه ای خیـره به چشمان تو شد
دائـــم از نـاز نگاهـت به مـن آتش بــزنی

تا بـه کی چهره به چهـره بکشم ناز تو را
ای کــه زیبائی و در حـال شکـوفا شدنی

اگـر ای منجی من روزی از این جـا بروی
بی شک از دوریَت افسرده شود انجمنی

بی تـوئی منجمدم می کند ای یار عـزیز
بغلم کن کـه عسل مونس شب های منی

نظر دهید
لطفا کد تصویر را وارد نمایید

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری