دسته ها

اشعار پیشنهادی

غزلیات علی قیصری

علی قیصری

ﺗﻮﺋﯽ ﮔﯿﺮﺍﺗﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﻟﻪ


ﺗﻮﺋﯽ ﮔﯿﺮﺍﺗﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺋﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﺷﺮﺍﺏ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ

ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺳﺮﺧﺖ
ﺑـﮑﻦ ﻣﺴﺘﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺑـﺎﻍِ ﻻﻟــﻪ

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 165

بزن ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﮔﺮﺩﺩ


بزن ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﮔﺮﺩﺩ
ﻟﻄﯿﻒ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺟﺬّﺍﺏ ﮔﺮﺩﺩ

ﺑـﺰﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻓـﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ
ﺗﻤﺎﻡ ﭼﺸﻤﻪ ﻫــﺎ ﭘـُـﺮ ﺁﺏ ﮔﺮﺩﺩ

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 151

دو تا چشم خمارت خواب دارد


دو تا چشم خمارت خواب دارد
لب سرخــت شراب ناب دارد

غـزلبانوی من خورشید رویت
هــزاران عاشق بی تاب دارد

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 210

تـو را بارانی از شبنم گرفته


تـو را بارانی از شبنم گرفته
مـرا طوفانی از مـاتم گرفته

بنازم غیرت و بازوی غــم را
که من را در بغل محکم گرفته

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 166

یکی گِرد تو دائم در طواف است


یکی گِرد تو دائم در طواف است
یکی از هجر تو در اعتکاف است

یکی از وصل تـو همواره سیراب
یکی از دیدنت عمری معاف است

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 184

برﻗﺺ ﺍﯼ ﮔﻞ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﺩﺍﻣﻨﺖ ﺭﺍ


برﻗﺺ ﺍﯼ ﮔﻞ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﺩﺍﻣﻨﺖ ﺭﺍ
ﺭﻫﺎ ﮐــﻦ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﻨﺖ ﺭﺍ

ﻣــﻦِ ﺩﻟـــﺪﺍﺩﻩ ﺩﺍﺋـﻢ ﺩﺭ ﺗـﻼﺷﻢ
ببوسم ﺁﻥ ﺑﻠﻮﺭِ ﮔـﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 145

تــو از نسل و تـبار آفـتابی


تــو از نسل و تـبار آفـتابی
ولی یـک ثانیـه بر مـا نتابی

نقاب از آسمانِ چهـره بردار
چـرا ای ماه تابان در حجابی

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 190

من از حالا فقط باید بکوشم


من از حالا فقط باید بکوشم
شرابی از لب سرخت بنوشم

صدای خـنده هـای دل نشینت
طنین دیگری دارد به گوشم

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 149

گفتی گذر از حد و حدودت نکنم


گفتی گذر از حد و حدودت نکنم
یعنی که نگاهی به وجودت نکنم

وقتی که لبم روی لبت جفت شود
یادم بده هر دم کـه کبودت نکنم

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 152

اگـــــرچه لایق و ارزنده ای تو


اگـــــرچه لایق و ارزنده ای تو
لجوج و سرکش و یکدنده ای تو

من از رفتار تـــو فهمیدم این را
کـه از من واقعاً دل کنده ای تو

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 138

گلِ پیراهنت را دوست دارم


گلِ پیراهنت را دوست دارم
غزلهای تنت را دوست دارم

مثالِ ساغر از جنس بلوری
بلور گردنت را دوست دارم

( علی قیصری )
0 24 تیر 13920 186

از آن ﺭﻭﺯﯼ ﮐــﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺩﺳﺖِ ﭘﯿﻮﻧﺪ


از آن ﺭﻭﺯﯼ ﮐــﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺩﺳﺖِ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اسیرم کـرده ای ﺑﺎ ﭼﺸـﻢ ﻭ ﻟﺒـﺨﻨﺪ

به جـرم اینکه چشمم بـر تـو افتـاد
زدی بـر دست و پاهـای دلـــم بنــد

هنوز از عشق رویت مـانده حیران
قلـــم در دست نقــاش و هنـــرمند

برقص ای گل کـه در پهنای هستی
تـو هستی بهتـرین هــای خــداوند

چنان هستی که از عشق تو حافظ
بخــــارا را ببخــشد تا سمــــرقــند

ﭼﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ حجاب از روی رخسار
ﻧﮕــــﺮﺩﺩ ﻣـﺎﻩ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﺗــــﻮ ﻣــﺎﻧﻨﺪ

ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻧﻮ ﻋﺴﻞ ﮔﯿﺴﻮ ﻋﺴﻞ ﭼﺸﻢ
ﻟﺒﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻟﺒﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻟﺒﺖ ﻗـــﻨﺪ

( علی قیصری )
1 28 تیر 13920 194

ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯾﺖ


ﺭﻫﺎ ﮐـــﺮﺩﻡ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫــﻮﺍﯾﺖ
ﮐـﻪ ﺑﻮﯾﺪ روسری تا کفش پایت

مـنِ بیـدل چه دانستم ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ
ﺑـﻪ ﺑﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺩﻫـﺪ ﺯﻟـﻒ ﺭﻫــﺎﯾﺖ

همانروزی که چشمم بر تو افتاد
شــدم از بی قــــراری ﻣﺒﺘـﻼﯾـﺖ

نکــردی بی گمــان مــا را اضافه
بــه دلبنـدان گیســـوی طـلایـت

چه برق آسا به جانم آتش افکند
لــب ســــرخ و نگـاه دلـــربـایـت

روان می شد قلـم بر روی کاغـذ
ﺭﻗــﻢ ﻣﯽ ﺯﺩ ﻏــــﺰل ها ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ

دلــم را بــا "نمی آیی" شکستی
عسل بانـو چــه سازم با جفایت

( علی قیصری )
0 27 تیر 13920 169

اگر یک شب نبینم روی ماهت


اگر یک شب نبینم روی ماهت
شود روزم چو چشمان سیاهت

مبادا از هوس گاهی نگاهی
بلغزد روی چشم بی گناهت

کبوتر جامه ی آبی بپوشد
نگاهش گر بیفتد بر نگاهت

من آن مستم که عمری دست و سر را
بساییدم به پای بارگاهت

گمان کردم که چون یوسف بگردد
هر آنکس شد اسیر قعر چاهت

هوای بی کسی ایدل چه سرد است
بغل بگشا که آیم در پناهت

عسل ، بیچارگی را شکوه ای نیست
هزاران چون منی شد گرد راهت

( علی قیصری )
0 28 تیر 13920 194

ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﺯﻣــــــﺰﻣﻪ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﺷﻤﺎ


ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﺯﻣــــــﺰﻣﻪ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﻧﻐﻤﻪ ﻏﻮﻏــﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖِ ﺍﻋﺠــﺎﺯ ﺷﻤﺎ

ﺩﻭﺵ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﯼ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺑﻢ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﻏﻢ
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮕـــــﺮﺩﻡ ﻣﻌﺘـــﺮﻑ ﺍﺯ ﮐـﺎﺭ ﻣﻤﺘــﺎﺯ ﺷﻤﺎ

وقتی صدایم می زنی بر تپه هــای همدلی
میﮔـﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧــﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺁﻭﺍﺯ ﺷﻤﺎ

اصلاً بیا با ﺩﻟﺒــﺮﯼ ﻭﺍ ﮐﻦ ﮔــــــﺮﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺮﯼ
ﺗﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺎﺭﺍﻧـــﻢ ﮐﻨــﺪ ﺯﻟــــﻒ ﻏــﺰلساز ﺷﻤــﺎ

گفتم که دیدن میکنی از حافظ و شیخ اجل
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ مهمان می شوم در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺷﻤﺎ

در لابــلای گفتــــگـو وقتی تبســم می کنی
پر می کشد احساس مــن بر بامِ ابــراز شما

ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
ﺗﺎ ﺑﯿﮑــــﺮﺍﻧﻢ ﻣﯽ ﺑـﺮﺩ ﭼﺸﻢ ﭘــﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﺯ ﺷﻤﺎ

ﻣﺤﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐــﺮﺩﯼ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺎﻓﺬﺕ
ﺟــﺎﻧﺎ ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﻣﯽ ﮐـــﻨﺪ ﺁﻩ ﻣــــﻦ ﻭ ﻧﺎﺯ ﺷﻤﺎ

( علی قیصری )
0 21 خرداد 13920 189

بـه ژرفای همـان برفی کـه بـر الـوند می خواهم


بـه ژرفای همـان برفی کـه بـر الـوند می خواهم
تـو را زاینــده رودی پُرتــر از ارونـد می خواهم

بتاب ای مـاه مهتـــابی دمـــادم بـــر سیاهی ها
گـــرفتاران شب ها را رهــا از بنـــد می خواهم

بـه هنگام گـــــرفتـاری گــــره بــگشاید از کــارم
همان یک تار گیسویت که با سوگند می خواهم

به سانِ قـــوری چینی تَــرک افتـــاده در جسمم
بزن بندی به هر بندم که چینی بند می خـواهم

کماکان غنچـه های لالــــه گونت را شکـــوفا کن
لبت را چون شقایق ها پر از لبخـند می خواهم

دیابت دارم و دانم علاجش قهـــوه ی تلخ است
ولیکن از لب سـرخــت نبات و قــند می خواهم

چنان خوبی کـه عمری را بـه یادت زندگی کردم
نمی دانی که عطـر خاطـرت را چند می خواهم

بـــه دیـــدار مـنِ دلخون عسل راضی نمی گردی
جفایم کن کــه در دنیا تو را خرسند می خواهم

( علی قیصری )
1 16 خرداد 13920 168

ﺩﺭ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻫﺎ ﭼﻬــﺮﻩ ﯼ ﻧﯿﮑــﻮﯼ ﺗـﻮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ


ﺩﺭ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻫﺎ ﭼﻬــﺮﻩ ﯼ ﻧﯿﮑــﻮﯼ ﺗـﻮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ
ﻫـﺮجا ﻧﮕــﺮﻡ ﺟﻠـﻮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗــﻮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ

اصلاً همــه جــا پـــر شـــده از عطــر دلاویز
ﺁﻏــﺎﺯ ﺑﻬـــــﺎﺭ ﺍﺯ ﺗـﻦ ﺧـﻮﺷﺒﻮﯼ ﺗــﻮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ

بی خویشم و یک لحظه ندارم خـبر از خـود
ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﻫﺎ همـه در ﮐـــﻮﯼ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ

شیــریــن بکــن از کنــج لبــت کــام دلـــم را
انبــوه عســل در دل کنـــدوی تــو پیـداست

وقـتی کـــه صبـــا چــاک زند پیــــرهنـت را
در بـرکه ی پاکیزه دوتا قــوی تــو پیـداست

این بـار نـزن تیــــر خــلاص از خـم مــژگان
بــر روی تنـم ضــربه ی چاقوی تو پیداست

ای جـــان مـــن ارزانی و قـــربانِ ســــرشتت
پیــوند ﻭفــاداری ات ﺍﺯ ﺧــﻮﯼ ﺗــﻮ پیداست

گلــــواژه بــریـز ای عسل از زلــف کـمنــدت
ﺍمواج ﻏﺰﻝ ﺑﺮ ﺷﮑﻦِ ﻣـــــﻮﯼ ﺗـــﻮ ﭘﯿــﺪﺍﺳﺖ

( علی قیصری )
0 6 خرداد 13920 182

منتظر بـــودم بیائی ســـوی دامــم ای عزیز


منتظر بـــودم بیائی ســـوی دامــم ای عزیز
تا بگــــردی در بغل آهــــوی رامــم ای عزیز

ﺭﻭبــــروی دیــدگانم جـوخه ی آتش بپاست
بوی غـم دارد فضای صبح و شامم ای عزیز

خـــاک دنیا را قیامت جمله بــر سر می کنم
گـــر نگیـــری از رقیبــان انتقامـــم ای عزیز

ﮔﻔﺘــﻪ ﺑـﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﻏـــﺰﻝ نام مـــرا هـــرگز نبر
شاه بیت شعـــرهایم را چه نامــم ای عـزیز

تازه فهمیدم کــه از مهـر تو عاشق گشته ام
بی تو چون مصراع شعری ناتمامم ای عزیز

پیش رویت ساغـر پــر باده را سر می کشم
زهـــر اگــر آغشته بنمائی به جامم ای عزیز

خیـــره گـردیدم به مستی در بر چشمان تو
تا بفـــرمائی جــــوابی بـر سلامــم ای عزیز

شاهدی کز درد عشقت دارم از کف می روم
یــا که درمانـم بکـن یا کـن تمامـم ای عــزیز

گـر نمی دادی به پیغامم جواب از روی مهر
واژه ها گـم گشته بودند از کلامـم ای عزیز

عاقبت از بی قــــراری در بــــدر دنبـــال تو
خاک عالـم طی شود در زیـر گامم ای عزیز

ای عسل آب حیاتــم در لب شیرین تــوست
آرزو دارم بـــر آیـــد از تو کامـــم ای عــزیز

( علی قیصری )
0 17 اردیبهشت 13920 194

آرزو دارم که با لالایی ات خوابم کنی


ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻻﻻﯾﯽ ﺍﺕ ﺧـﻮﺍﺑﻢ کنی
یعنی از فانوس رویت غرق مهتابم کنی

گرچه چال گونه هایت میبرد از دل قرار
روبرویم خنده میکردﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ ﮐﻨﯽ

دین و دل را سالهادر راه عشقت داده ام
تا مگر مست و خراب از باده ی نابم کنی

دانه ی بی ریشه ای بـودم بدور از آفتاب
گوشه ی باغ تو روییدم کـه سیـرابم کنی

قطره های یادتوازجوی چشمم جاری است
لحظه ای راضی نمیگردی که شادابم کنی

منتظـر بودم مسیحاگونه بـر مـن بگذری
تا شبی آسوده حال از درد اعصابم کنی

ای عسل بانو دوایم بر لـب سرخ تو بود
نـوشدارویــم نمی دادی که سهرابم کنی

( علی قیصری )
0 8 اردیبهشت 13920 168

در بر ِ آرامِ جانم بستر خوابم دهید


در بر ِ آرامِ جانم بستر خوابم دهید
جای وی را در میانِ چشم پر آبم دهید

دیده ام آزرده گردید از سیاهیهای شب
آسمانی پر ستاره پیش مهتابم دهید

یا برای دیدنش در قعر دریایم برید
یا نشانی از شکوه دّر نایابم دهید

در کویر خشک و سوزان خسته ای لب تشنه ام
تا که دارم نیمه جانی جرعه ای آبم دهید

می خورم از درد عشقش تا سحرگه پیچ و تاب
ای طبیبان هر سه وهله قرص اعصابم دهید

قامتم شد چون کمانی از خم ابروی یار
می رود جان از تنم جا زیر محرابم دهید

در نهایت سر برآرام مثل دانه از زمین
مثل پیچک دور اندام عسل تابم دهید

( علی قیصری )
0 3 اردیبهشت 13920 204

در غم هجر تو گریان و غمینم چکنم


در غم هجر تو گریان و غمینم چکنم
سر شب تا به سحر زار و حزینم چکنم

دانم از درد گران جان بسلامت نبرم
زنهان تیر غمت کرده کمینم چکنم

گفته بودی ز پی ات ناله و زاری نکنم
بی تو ای خلوتی ِ پرده نشینم چکنم

با نگاهی به رخت عاشق و دلبسته شدم
در بر رویت اگر خوش ننشینم چکنم

از ازل تا به ابد کار ِتو غارتگری است
می برد چشم سیاهت دل و دینم چکنم

سحر از بوی تو مستی بکند باد صبا
آخر ای غنچه لب خلد برینم چکنم

ترک منزل مکن ای لاله رخ ِ آینه رو
نشوی گر تو شبی نقش نگینم چکنم

آسمان تیره و تار است و پر از گرد و غبار
جلوه شبها ننمایی به ز مینم چکنم

بسر آمد دگر آن صبر و شکیبایی من
عسل از لعل لبت بوسه نچینم چکنم

( علی قیصری )
0 28 فروردین 13920 274

آن ترک پریچهره که چون پنجه یِ هور است


آن ترک پریچهره که چون پنجه یِ هور است
بر روی لبش شربتی از آبِ طهور است

سروی که برافراشته چنین از قد و بالا
شبنم ز گلستان وجودش به وفور است

گر چهره گشاید شبی آن شمع دل افروز
بر گرد رخش هاله ای از پرتو نور است

تبلیغ مکرر نکنم ز آن بت چینی
چون جسم پری پیکرش از جنسِ بلور است

چون بلبل مستی که کند نغمه سرایی
اوقات خوشم در بر گل وقت حضور است

دیگر مکنید عیب منِ بیدل حیران
دل در هوس لعل لبش عینِ تنور است

در باغ پر از گل به ره لاله و سنبل
بلبل به غزلخوانی و قمری به سرور است

زاهد دهد از فهم کجش حکم به تکفیر
نفی سخنش کن که همه روی غرور است

گفتم شبی ای مایه ی جان مونس من باش
گفتا عجبم از تو که پایت لب گور است

روزی که رقیبم ز رخ و چشم و لبش گفت
گفتم حفظ اللهِ عسل چشم تو شور است

( علی قیصری )
0 19 فروردین 13920 167

ﻫــﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐــﻪ به سوی ﺩﻝ ﻣــﻦ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﯼ


ﻫــﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐــﻪ به سوی ﺩﻝ ﻣــﻦ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﯼ
کمــرم ﺭﺍ ﭼـــﻮ ﮐﻤــﺎﻥ ﺍﺯ ﺧـﻢ ﺍﺑــــﺮﻭ ﮐﺮﺩﯼ

ﺁن چه ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺗــﻮ ﺷﺪ باعث ﺁشفتگی ام
ﭘﯿﭻ ﻭ ﺗﺎﺑﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ بافه ی ﮔﯿﺴﻮ ﮐﺮﺩﯼ

گــذر از شعر و غــزل کردی و با عِطر نفس
دفتر ﺧﺎﻃـــﺮﻩ ﺭﺍ ﺧّـــﺮﻡ ﻭ ﺧـــﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮﺩﯼ

بــردی از عشوه گــری از دلـــم آرام و قرار
ﺩﺍﻣـــــﻦ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳـﺮِ ﺯﺍﻧـــــﻮ ﮐـــﺮﺩﯼ

آن همه بوی خوش از دامن پُرچین ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
شب ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺍﮔـــﺮ ﺑﺎ ﮔﻞِ ﺷﺐ ﺑﻮ ﮐـﺮﺩﯼ

مثل ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻬـــﺎﺭﯼ ﮐـــﻪ ﺑﺒﺎﺭﺩ ﺑــــﻪ ﮐـــﻮﯾﺮ
ﺩﺭ ﺩﻝ ﭘﺮ ﻋﻄﺸﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻫــــﺮ ﺳﻮ ﮐﺮﺩﯼ

گــرچه بــر روی لبت زل زدم از راه هــوس
خواهشی از تو نکـــردم ﮐــــﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﮐﺮﺩﯼ

زدﯼ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺯ گوشه ی چشم
پاره سنگم عسل ﺍﺯ جمبل و جــاﺩﻭ ﮐـــﺮﺩﯼ

( علی قیصری )
0 14 فروردین 13920 193

ناگهان ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺍﺯ ﺣﮑـﻢِ ﻗﻀﺎ ﮐﻦ، ﻧﺎﺯﮔﻞ


ناگهان ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺍﺯ ﺣﮑـﻢِ ﻗﻀﺎ ﮐﻦ، ﻧﺎﺯﮔﻞ
گاهی ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻏﻢ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻫـﺎ ﮐﻦ، ﻧﺎﺯﮔﻞ

دلـربائی کن کماکان در میان کــوچه ها
ﺟﻠـــﻮﻩ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺁئینه ﻫﺎ ﮐـﻦ، ﻧﺎﺯﮔﻞ

از همین فـردا بیا در ﺑﯿﻦ گندمـزار عشق
در میان لاله ها لطفی به مـا ﮐﻦ، ﻧﺎﺯﮔﻞ

موجی از امواج گیسو را رها کن بر کمر
روسری را از سرت اصلاً سوا ﮐﻦ، ﻧﺎﺯﮔﻞ

ﺑﻮﯼ ﻋﻄـــﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻦ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ما ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺻﻔﺎ ﮐﻦ، ﻧﺎﺯﮔﻞ

لحظه ای، ای نازنیــن بانو به سروقتم بیا
دردِ بی درمــانِ عاشق را دوا کن، نازگل

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫــﯽ ای عسل ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺑﻨﻪ
ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠــــﻮﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎ بجا ﮐﻦ، ﻧﺎﺯگل

( علی قیصری )
0 25 اسفند 13910 177

لحظه ای ازغمم آزاد نکردی، کردی؟


لحظه ای ازغمم آزاد نکردی، کردی؟
دل غمگین مرا شاد نکردی، کردی؟

رفتم از یاد و به ذهنت متبادر نشدم
گاهی از خاطره ها یاد نکردی، کردی؟

کمرم از ستم قاضی دوران بشکست
اندکی شکوه ز بیداد نکردی، کردی؟

بیدِ هر باد وزان بودی و گاهی حرکت
بر خلافِ جهتِ باد نکردی، کردی؟

لاله دلخون شده بود از وزش باد خزان
فتنه را دیدی و فریاد نکردی، کردی؟

بذر ایکاش نشاندی به گِل من گُل من
سبزم از ریشه و بنیاد نکردی، کردی ؟

نکشیدی تو عسل سر به سرای دل من
خانه را جز به غم آباد نکردی، کردی؟

( علی قیصری )
0 21 اسفند 13910 183

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩِ ﻧﺎﻓﺬﺕ ﺍﻋﺠــــﺎﺯ ﻣﯽ ﮐـــﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻪ


ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩِ ﻧﺎﻓﺬﺕ ﺍﻋﺠــــﺎﺯ ﻣﯽ ﮐـــﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻋﺸﻮﻩ ﺭﺍ ﺣﯿﻦِ ﺳﺨﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻪ

ﺣﻠﻘﻪ می کردم چو ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺖ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﻭﺍﻧــﻢ ﻧﺎﺯ ﻣﯽ ﮐــــﺮﺩﯼ ﮐـــﻪ ﭼﻪ

ﺁﻥ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺭﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﺴﯿﻢ
ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﮐـــﻪ چه

کــوچــــه باغ دلشگا را می نهادی زیـــر پا
دلبــری از مـــردم ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻪ

با پرستوهای مست و عاشق و گم کرده راه
صحبت از انگیزه ی پرواز می کردی که چه

بر سر دروازه قرآن با دف و چنگ و سه تار
شهر حافظ را پر از آواز می کردی که چه

ﻣﯽ ﺯﺩﯼ ﻋﻤﺪﺍً ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻣـﻦ
ﺩﺭ ﻏﺰﻟﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﯾﺠﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻪ

ﺍﯼ ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻔــــﺮﻣﺎ ﺩﺭ حضور ﺩﯾﮕـــﺮﺍﻥ
ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﺍﺑـﺮﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩی که چه

( علی قیصری )
0 20 اسفند 13910 170

شب کــه پریشان بشود زلف خـم سیاه تو


شب کــه پریشان بشود زلف خـم سیاه تو
ستـاره چشمک بزند بـه عشق روی مـاه تو

مقصدم از روز ازل چهــره ی زیبای تو بود
تا چــه به روزم آورد چشم و لب و نگاه تو

تــرسم اگـر نیمه شبی چــاره ی دردم نکنی
بی حــد و انـدازه شود آه مـــن و گنـاه تــو

مه رخ دلــربای مـــن از همه سو احاطه ای
کس نتــواند بکند رخـــنه بــه جـــایگاه تو

منتظرم کــه جمعه ها حلقـه ی در را بـزنی
تا غـــزل و شعر تــری سر بِبُرم بــه راه تـو

سهواً اگــر گذر کنی کوچه ی بن بست مـرا
بــوسه زنــم روی لبت آنــدم از اشتباه تــو

جــانِ عسل ثانیـه ای پنجــــره ها را بگشا
شیفتــه ی آشفتـه دلی آمــــده در پناه تـو

( علی قیصری )
0 18 اسفند 13910 407

گـرچـه عمری شده ام بی خبر از ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﯾﺶ


گر چه عمری شده ام بی خبر از ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﯾﺶ
می دوم ﻓﺎﺻﻠـﻪ ﻫـــﺎ ﺭﺍ ﮐـــﻪ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺩﻝ ﺧﻮﯾﺶ

روز و شب در تب و تابم ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺩﺭﯾـﺎ ﺑﺮﺳﻢ
تـا دل و جـان بسپارم بـه سـر ﺳﺎﺣـﻞ ﺧـﻮﯾﺶ

در حقیقت بـه سـرم شوق رسیدن زده است
وعده دادم کـه شبی سـر بنهم بـر ﮔِﻞ ﺧﻮﯾﺶ

لحظــه هـا را بشِکافـم بــه هــوای رخ دوست
مگـر آن جــا بگشایــم گـــره از مشکل خـویش

آنقــــدر بهــــــره نصیبــــم شــده از تجربیات
که در آخــر ببــرم فـــایده از حاصل خـویش

اینهمه کجروی از پــرتــو رخسار ﮐﺴﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ شبی ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﺪﻡ ﻏﺎﻓﻞ ﺧﻮیش

می دوم فاصلـه هــا را کـــه به مقصد برسم
تا مگـر لطف عسـل را بکنــم شامــل خـویش

( علی قیصری )
0 10 اسفند 13910 165

عشقش از هر روز دیگر بیشتر


عشقش از هـــر روز دیگـــر بیشتر
می زنــــد در پـای قلبـــــم ﻧﯿـﺸﺘﺮ

هــر کسی دارد بـه دل انـدیشه ای
در وصالش مــن خیـال اندیش تر

دیـن و دل را می بــرد با یک نگاه
آنچنان کزخودشوم بی خویش تر

گفتـم آخــر می رود از خــاطــرم
در نبـودش دل بـه فــردا ریش تر

یک نفس چشـم انتظاری می کند
لحظــه را پیوسته پـر تشویش تر

دسـت رد دلبـر زنــد بــر سینـه ام
گـر گـذارم پـا بـه سویش پیش تر

با کـه گویم دل بِبُـرد از مـن عسل
او دوان و من پی اش درویش تر

( علی قیصری )
0 8 اسفند 13910 206

از هجر تو جانا رمقی در بدنم نیست


از هجر تو جانا رمقی در بدنم نیست
می میرم و جز یاد تو در جان و تنم نیست

گر پاره کنی جامه ی جان را ز گریبان
جز نافه ی خوشبوی تو در پیرهنم نیست

بازآ که تنم زیر لحد خاک سیه گشت
جسمم همه پوسید و نخی از کفنم نیست

حیرانیم از شعشه ی جلوه ی ذات است
بر روی افق آن مه پرتو فکنم نیست

گفتی که به مفتاح دعا رخ بگشایم
از برق وجودت خبر از خویشتنم نیست

با حکم قضا جان قلم را بگرفتند
فریاد به دل هست و زبان سخنم نیست

دیروز ستم کرد و لبم را ز نخی دوخت
امروز بجز سرب و گلوله به تنم نیست

آلاله و نسرین و سمن گشته سیه پوش
بر روی سرم سایه ی سرو چمنم نیست

ای باد صبا مشک و عبیر از عسل آور
هر نافه به خوشبویی زلف سمنم نیست

( علی قیصری )
0 26 بهمن 13910 200

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری