دسته ها

اشعار پیشنهادی

دو بیتی ها

چنانم می دهد غم تحت پیگرد


چنانم می دهد غم تحت پیگرد
کـه از آزردگی می پیچم از درد

بیا در کــوچه های تنـگ شهـرم
غروب جمعه را بردار و برگــرد

( علی قیصری )
2 15 آذر 13980 36

در آزادی قفس را می فروشند


در آزادی قفس را می فروشند
در آبادی هوس را می فروشند

به هر جنبنده با خشم مسلسل
الفــبایِ نفـس را می فـــروشند

( علی قیصری )
2 5 آذر 13980 83

قشنگی خوشگلی زیباترینی


قشنگی خوشگلی زیباترینی
بهشتی بهتــر از بـاغ بـرینی

بکن لبریزم از گلخنده هایت
که ضربآهنگ شعرِ دلنشینی

( علی قیصری )
2 21 آبان 13980 87

دوتا چشم خمارت خواب دارد


دوتا چشم خمارت خواب دارد
لـب ســرخت شــراب ناب دارد

عزیـزم روی ماهت را نپـوشان
که شبها جلــوه ی مهتاب دارد

( علی قیصری )
3 17 آبان 13980 82

حکایت از غم دیرینه دارد


حکایت از غــم دیـــرینه دارد
هزاران قصه را در سینه دارد

نگینِ روی بازوبنــدِ سهـــراب
نشان از رستم و تهمینه دارد

( علی قیصری )
4 10 آبان 13980 46

به زیر شاخه ی سیب و سپیـدار


به زیر شاخه ی سیب و سپیـدار
بخوان شعری ولی از عشق دلدار

پیاپی زخمــه زن‌ بــر سیم لرزان
بـزن "تار و بــزن تار و بــزن" تار

( علی قیصری )
1 27 مهر 13980 40

دراین شب های سرد بی ستاره


دراین شب های سرد بی ستاره
بریز از گوشه ی چشمت شراره

چنــان‌ ریــزد پیاپی سوز سرما
کــه انـدازد نفــس را از شمـاره

( علی قیصری )
1 26 مهر 13980 61

ای قاصدک از راهِ طـویل آمده ای


ای قاصدک از راهِ طـویل آمده ای
از منطقـه ی سبـزِ چَـویل آمده ای

با گوش خـودم شنیدم از باد صبا
دوش از طرف دخترِ ایل آمده ای

( علی قیصری )
1 10 مهر 13980 75

به دور از لاله های باغ رویت


به دور از لاله های باغ رویت
شـدم آسیمـه سـر در آرزویت

اگـر شُل تر ببندی روسـری را
بسازم لانـه ای در لایِ مویت

( علی قیصری )
1 6 مهر 13980 71

در کوچه صدای کفش پاییز آمد


در کوچه صدای کفش پاییز آمد
تا پشت ِ در مهــرِ غــزل ریـز آمد

از چـــادر او بــرگ‌ طلا می ریزد
باخش خش اشعارِ دل انگیز آمد

( علی قیصری )
3 3 مهر 13980 88

همانا عشق واحساس آفریده


همانا عشق واحساس آفریده
گلستانی پُــر از یاس آفـریده

به نام معجـزه تنـدیس زن را
به روی شمش الماس آفریده

( علی قیصری )
3 27 شهریور 13981 73

در این وادی دلِ شـادی نمـانَد


در این وادی دلِ شـادی نمـانَد
نشــان از رنـگ ِ آبــادی نمــانَد

پریشانتر مگـردان خاطـرت را
که‌ از مـا یک نفس یادی نمانَد

( علی قیصری )
3 24 شهریور 13980 77

مــنِ شـرجی زده اهـل جنوبم


مــنِ شـرجی زده اهـل جنوبم
بــه دنبـال نسیمی در غــروبم

پسین پا میگذارم روی ساحل
کـه تـن را بـر تـن دریـا بکوبم

( علی قیصری )
3 13 شهریور 13980 132

مگــر بانـــو نمی دانی قشنـگی


مگــر بانـــو نمی دانی قشنـگی
میـان دلـربایان شـوخ و شنگی

نگاهت میزند بر هـر دلی چنگ
بـه چشمـانت قسم مِثل پلنگی

( علی قیصری )
2 10 شهریور 13980 126

سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش


سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش
برای مرد و زن ضرب المثل باش

جهـان را پــر بکـن از روشنـــایی
چـــراغِ سر درِ بیــن المـــلل باش

( علی قیصری )
3 10 شهریور 13980 91

ﺍﮔـﺮ جسمم بسوزد از ﺗﺐ ﻋﺸﻖ


ﺍﮔـﺮ جسمم بسوزد از ﺗﺐ ﻋﺸﻖ
ﻟﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﻡ ﺑــﺮ لب ﻋﺸﻖ

نبینی از وجـــــودم چیــز دیگر
مگر خاکسترم را ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﺸﻖ

( علی قیصری )
3 9 شهریور 13980 91

به رخ کمتر بکش زیبایی ات را


به رخ کمتر بکش زیبایی ات را
نـــدارم طاقــت رعنــایی ات را

دلـــم دارد تپـش وقتی شنیـدم
صــدایِ تـق تـقِ دمپـایی ات را

( علی قیصری )
4 6 شهریور 13980 226

خبـر آمـد کــه‌ یارم باز گردد


خبـر آمـد کــه‌ یارم باز گردد
شب و روزم پر از آواز گردد

زمانی می زنم تار و کمانچه
کـه عشقم وارد شیراز گردد

( علی قیصری )
4 29 مرداد 13980 164

دل از تنگی غـم دیـرینـه دارد


دل از تنگی غـم دیـرینهدارد
که اندوهی درون سینه دارد

به آسانی نصیبم کرده غربت
غـروبی را که صد آدینه دارد

( علی قیصری )
6 27 مرداد 13980 149

از بس که در آدینـه بگیرد نفسم


از بس که در آدینـه بگیرد نفسم
دلتنگ تـر از پنجـره هـای قفسم

هرچند کسی حلقه ی در را نزند
هر لحظه ولی منتظر هیچ کسم

( علی قیصری )
5 26 مرداد 13980 134

طلا سازی که نقاش تو باشد


طلا سازی که نقاش تو باشد
اسیـر زلـف زر پاش تو بـاشد

نمی داند تلالـوهای خورشید
نمــادِ روی بَشّـاش تــو بـاشد

( علی قیصری )
4 23 مرداد 13980 151

همانروزی که دیدم مرمرت را


همانروزی که دیدم مرمرت را
کشیدم با قلــم مـو پیکرت را

قلم از بی قراری بوسه ها زد
شکوهِ جلوه های محشرت را

( علی قیصری )
4 22 مرداد 13980 191

صـدایت مِثـل باران دلـنواز است


صـدایت مِثـل باران دلـنواز است
رساتــر از طنینِ سیـم سـاز است

بخـــوان دلگـویـه ام را بـا تــرنـم
که نازت نغمه ی آهنگ جاز است

( علی قیصری )
5 20 مرداد 13980 93

تـن را بـه تنِ بستر خـوابت بزنم


تـن را بـه تنِ بستر خـوابت بزنم
تا جرعه ای از کهنه شرابت بزنم

حـالا کـه نمایان شده انگـور لبت
باید که سری بـه شعر نابت بزنم

( علی قیصری )
4 19 مرداد 13980 166

هنـوز از مــژه تیــرم می کند عشق


هنـوز از مــژه تیــرم می کند عشق
دمـادم جــان اسیرم می کند عشق

غلط کردم که دل دادم به معشوق
نـدانستم کــه پیــرم می کند عشق

( علی قیصری )
3 17 مرداد 13980 97

هـراتی زاده یِ لب قنـدهـاری


هـراتی زاده یِ لب قنـدهـاری!
شکـوهِ شهــرِ بغـلان و مـزاری

بریـزی از لبت لعـل بــدخشان
که کابل را قشنگ از پا درآری

( علی قیصری )
3 16 مرداد 13980 149

رهـا کـن بال هـای روسری را


رهـا کـن بال هـای روسری را
بزن تار وبخوان شعر دری را

به ضرب آهنگ آرام صدایت
به‌ وجدآور دل حور وپری را

( علی قیصری )
4 11 مرداد 13980 177

رخت رنگین کمانی از قشنگی ست


رخت رنگین کمانی از قشنگی ست
جهــانی در پس دنیــای رنگی ست

چــراغـــانی کــن از رویت شبـم را
رهایم کن رها از هر چه تنگی ست

( علی قیصری )
6 9 مرداد 13980 106

قشنگی هایت ازچشم ودهن بو


قشنگی هایت ازچشم ودهن بود
رخ و زلـفت ربـاعی هـای من بود

مـن‌ از عطــر تنت فهمیدم این را
کــه سیبی در میـان پیــرهن بود

( علی قیصری )
5 6 مرداد 13980 156

چو دریا از تلاطـم ها دلــم پُر


چو دریا از تلاطـم ها دلــم پُر
فــرو ریــزد حبابــم بـا تلنگُــر

نـزن بـا نـای نی افسـردگی را
که محزون میزند کیهانِ کلهُر

( علی قیصری )
5 3 مرداد 13980 158

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری